Aanmelden voor de Zomerschool

Je kunt je weer aanmelden voor de Zomerschool 2018!

Alle scholen hebben het informatiepakket ontvangen. Flyers en aanmeldingsformulieren kunnen worden opgevraagd bij je eigen juf of meester van de school.